Proef2

New Music NOW Files honoreert 26 compositie aanvragen

New Music NOW Files

Article

Stichting Dutch Composers NOW maakt bekend voor haar compositieregeling New Music NOW Files maar liefst 26 aanvragen te kunnen honoreren. Een onafhankelijke vakjury heeft bepaald welke van de 72 ingediende projectplannen konden worden toegekend. De regeling, waarbij componisten de mogelijkheid kregen een maximumbedrag van 13.750 euro aan te vragen voor het maken van een kleinschalige nieuwe compositie en de audiovisuele productie daarvan, kwam tot stand dankzij de nieuwemuziekmaken.nl regeling van Buma Cultuur en het steunpakket van het ministerie van OCW

Een totaalbudget van 300.000 euro is beschikbaar gesteld voor compositieopdrachten in de hedendaagse gecomponeerde muziek. Vanwege het hoge aantal aanvragen – de regeling is bijna drie keer overvraagd – heeft Dutch Composers NOW extra middelen aangevraagd bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat nog eens 50.000 euro bijgedragen heeft. 

Een externe vakjury, bestaande uit Caroline Bakker (Dag In De Branding), Tamar Brüggemann (Wonderfeel), Shane Burmania (Muziekgebouw aan ’t IJ, Korzo), Martijn Buser (Gaudeamus) & Bert Palinckx (November Music), beoordeelde de ingediende projectplannen, waarbij werd gekeken naar creativiteit van de beoogde audiovisuele productie, artistieke kwaliteit, productionele haalbaarheid, kansrijkheid wat betreft distributie en exploitatiemogelijkheden in de vrije sector en/of in de gesubsidieerde sector & diversiteit en evenwicht in opdrachten. Hoewel een hoog aantal aanvragen kon worden toegekend, zijn er echter veel meer goede aanvragen gedaan dan er nu gehonoreerd kunnen worden. 

Het eindresultaat van de gehonoreerde aanvragen zal worden gepubliceerd op het dedicated en composer-driven platform New Music NOW. Door samenwerking met een netwerk aan toegewijde ensembles, podia, festivals in de nieuwe muziek, wordt publieke uitvoering en verdere verspreiding van het werk in binnen- en buitenland gestimuleerd, zowel live als online. Door het financieren van het maken van nieuwe composities en de audiovisuele productie daarvan, wordt een goede basis gelegd voor verdere live en online exploitatie van het nieuwe werk. De regeling beoogt steun te bieden aan componisten die door de covid-19 crisis inkomensverlies hebben geleden, om hen de mogelijkheid te bieden om fair pay hun werk te kunnen verrichten tijdens de crisis en de nasleep daarvan. 

De volgende projecten zijn door de externe vakjury gehonoreerd:

Naam componist                  Titel project

Aart Strootman                     Unfolding Drones on a Fixed Monorail

Amba Klapwijk                      Dat mij ontmoet

Bianca Bongers                     Mitte' - compositie voor Trio Estatico

Bram Stadhouders                Orbit (Stage Two)

Brechtje van Dijk                   Keith Hairy

Celia Swart                            Lock the door

Claudio F Baroni                    Memories of the future

Corrie van Binsbergen          The Room of the Minotaur

Florian Magnus Maier           The Music of Erich Zann

Ivan Vukosavljevic                Slow Roads

Jan Bas Bollen                       Skin|Scan|Scape

Jeff Hamburg                         Like Water

Jesse Broekman                    The empty ecliptic

Jesse Passenier                     Entrust & Inspire

Jochem van Tol                      Paper Ensemble #16

Marion von Tilzer                   A Shrine for the Soul

Mathijs Leeuwis                     SOUND/SITE/SPACE

Merijn Bisschops                    Displacement

Primo Ish Hurwitz                   Toonzetters

Renan Zelada Cisneros          Malaya Sadovaya

Reza Namavar                        Handleiding Vaatwasser

Saskia Venegas                      The House of Silk - Whispers of the Ebro

Tony Roe                                 Discord

Vanessa Lann                         Geluiden van lucht

Yannis Kyriakides                    Very Variations: for virtual ensemble

Zeno van den Broek                From Voice to Pulse