Iu 1

Transparantie

New Music NOW is een activiteit van de Stichting Dutch Composers NOW.

Stichting Dutch Composers NOW is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt gefinancierd door muziekliefhebbers, netwerkpartners, fondsen, schenkingen, donaties. Op basis van voor dat doel verkregen middelen kan de stichting ook subsidies aan componisten verstrekken. De status van culturele ANBI betekent voor particulieren, maar ook voor bedrijven, een extra belastingvoordeel vanwege een extra giftenaftrek. Daarnaast betalen culturele ANBI’s geen schenkbelasting over een gift of erfbelasting over ontvangen erfenissen.