Iu 1

Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De organisatie achter het netwerk, platform New Music NOW en de Dag van de Componist is de Stichting New Music NOW

Stichting New Music NOW is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt gefinancierd door muziekliefhebbers, netwerkpartners, fondsen, schenkingen, donaties. Op basis van voor dat doel verkregen middelen kan de stichting ook subsidies aan componisten verstrekken. De status van culturele ANBI betekent voor particulieren, maar ook voor bedrijven, een extra belastingvoordeel, omdat aftrekbare bedragen met 25% verhoogd worden. Voor periodieke giften (ten minste 5 jaar) geldt geen drempel of maximumbedrag. Voor een gewone (eenmalige) gift geldt (voor alle gewone giften bij elkaar) een drempelbedrag van 1% van het drempelinkomen met een minimum van EUR 60; en niet meer dan 10% van het drempelinkomen. Daarnaast betalen culturele ANBI’s geen schenkbelasting over een gift of erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Meer weten over giftenaftrek bij donatie aan culturele ANBI's? Klik hieronder voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.