Foto Paul Janssen In Opdracht Van De Link

Elke stad een stadscomponist

Article

In de visie van Dutch Composers NOW verdient elke culturele stad een stadscomponist. Stadscomponisten werken voor en mét de stad en leggen nieuwe verbanden tussen hun werk en het muzikale DNA van de stad. “Daarmee openen we nieuwe speelruimte en creëren betekenisvolle ontmoetingen, afgestemd op wat nu mogelijk is, op de huid van de tijd”, aldus Esther Gottschalk, directeur van Dutch Composers NOW.

Vervolg op Brabants initiatief

Dutch Composers NOW werkt samen met Geert van Boxtel aan het landelijk stimuleren van het fenomeen stadscomponist. Daarmee bouwen zij voort op het geslaagde Brabantse initiatief. De Provincie Brabant maakte de afgelopen drie jaar geld vrij voor vernieuwing van de hedendaagse klassieke muziek. Een van de succesvolle programma’s is de aanstelling van de eerste stadscomponist in Tilburg, Anthony Fiumara. Inmiddels kan de provincie met trots al vier stadscomponisten bekendmaken. 

Film van de eerste vier Stads- en Plattelandcomponisten Brabant

Tracking Tilburg

Anthony Fiumara maakte onder meer ‘Tracking Tilburg’ waarbij verhalen van Tilburgse inwoners inspireerden tot vijf gloednieuwe composities, programmeerde het carillon van de Heikese kerk, bracht jonge musici en componisten onder de aandacht van de stad en maakte tijdens de lockdown een prachtig eerbetoon aan de lege plekken in Tilburg. In december vindt ter afsluiting van zijn werk een speciaal mini-festival plaats in de LocHal waar hij ook het stokje overdraagt aan een nieuwe stadscomponist van Tilburg. Stadscomponist Tilburg is een initiatief van De Link en wordt ondersteund door Kunstloc Brabant, de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Tilburg.

Vergeet wat je weet

Angela de Weijer, alias Miss Millivolt, is geluidskunstenaar, componist en dj. Met een achtergrond in de beeldende kunst opereert Angela de Weijer op de grensvlakken van muziek en conceptuele kunst en zal ze het komende jaar gemeente Meierijstad verrijken met bijzondere projecten waarin geluid, klank en muziek de hoofdrol vervullen. Zij nodigt de inwoners van Meierijstad uit om te vergeten wat ze weten en zich open te stellen voor het ongewone. Angela wordt in haar rol als stadscomponist ondersteund door het centrum voor kunstonderwijs Phoenix Cultuur.

Bosch pianoboek

Bart de Vrees opereert als stadscomponist van ’s-Hertogenbosch in en tussen de bestaande (muzikale) instellingen en initiatieven in de stad. Met theatergroep Artemis werkt hij aan een nieuw theaterproject, ontwikkelt een moderne versie van een ‘Bosch pianoboek’, met thuismuziek voor iedereen, legt verbanden tussen profs en amateurs in de muzieksector én houdt zijn ogen gericht op wat de Bossche carnavalsmuziek in beweging houdt. Bart de Vrees wordt in zijn rol als stadscomponist ondersteund door November Music.

Afgezant van dier en land

Piet-Jan van Rossum werkt niet in de stad, maar op een boerderij in Heukelom. Hij omschrijft zelf zijn rol als plattelandscomponist; als afgezant van dier en land. Zijn werkterrein start op de Piet van Meintjeshoeve, waar boer Rob Denissen en zijn familie een boerenbedrijf ontwikkelen dat zich richt naar de mogelijkheden die de natuur aanreikt. Van daaruit legt hij verbindingen met andere boerenbedrijven. Piet-Jan, zelf afkomstig uit een tuindersfamilie, laat zich inspireren door deze bijzondere plek en reflecteert op de complexe relatie tussen mens en dier, stad, land en industrie. Piet-Jan wordt ondersteund in zijn rol door Strijbos en Van Rijswijk.

Succesvolle samenwerking

Succesfactor is de bijzondere samenwerking tussen de provincie, de gemeente en het rijkgeschakeerde netwerk van muziekorganisaties. De provincie geeft de initiële impuls voor de eerste paar jaar. Gemeenten zorgen voor stedelijke omarming van het project en inbedding in het cultuurbeleid. De ondersteuning van de stadscomponist ligt in handen van een lokale muziekorganisatie. Dutch Composers NOW fungeert als aanjager, promotor en verbinder aan het hele netwerk van nieuwe muziek, lokaal, landelijk, internationaal, professionals en amateurs. 

Voor meer info Dutch Composers NOW.

Stadscomponist Anthony Fiumara in gesprek met Marcelle Hendrickx, wethouder cultuur Gemeente Tilburg (foto Paul Janssen)
Stadscomponist Anthony Fiumara in gesprek met Marcelle Hendrickx, wethouder cultuur Gemeente Tilburg (foto Paul Janssen)
  • Anthony Fiumara
  • Bart de Vrees
  • Piet-Jan van Rossum
  • Angela de Weijer (Miss Milivolt)
  • November Music
  • De Link
  • Phoenix Cultuur
  • Strijbos & Van Rijswijk
  • Kunstloc Brabant