Gvk Opnames Lr Cestherdebruijn 16

Dutch Choir Music NOW

Mecenas steunt met 50 compositieopdrachten componisten én amateurkoren

Article

Dutch Choir Music NOW, een initiatief van de mecenas Marcia in samenwerking met Nieuw Geneco en Dutch Composers NOW. Marcia steunt componisten met vijftig nieuwe compositieopdrachten en biedt amateurkoren gratis nieuw koorrepertoire. Op het online platform van Dutch Choir Music NOW zijn bladmuziek en oefenbestanden vrij toegankelijk. Het Groot Omroepvrouwenkoor nam een deel van de werken op. Koornetwerk Nederland brengt het breed onder de aandacht van alle korenverenigingen.

“Spannende muziek. Verfrissende klanken. Nieuwe kleuren en geluiden. Contact met levende componisten… Het is zo fantastisch om muziek van onze hedendaagse componisten te zingen!”

Die woorden komen van particuliere opdrachtgever Marcia, die anoniem wil blijven, in het dagelijks leven koordirigente. Zij las dat veel componistes en componisten in deze crisis geen steun krijgen, vond dat onacceptabel, en besloot een erfenis in te zetten om hen te steunen met compositieopdrachten. Met de opdrachten zet zij componisten in hun kracht, én draagt bij aan het maken van goed zingbare composities voor de vele, vele amateurkoren die Nederland rijk is. Zo hoopt zij de band tussen componisten en amateurs sterker aan te halen. Ze riep hierbij de hulp in van Nieuw Geneco, de beroepsvereniging van componisten. De mecenas vroeg de componistes en componisten expliciet rekening te houden met de mogelijkheden en verwachtingen van amateurzangers, zodat de muziek goed uitvoerbaar is en plezierig om aan te werken.

Het resultaat is te vinden op www.dutchchoirmusicnow.nl met al 37 composities voor vrouwenkoor (ook geschikt voor mannen). De stukken zijn gratis te downloaden en voorzien van audio en oefenbestanden. Het Groot Omroepvrouwenkoor heeft een aantal stukken opgenomen en stelt deze voor iedereen ter beschikking op de site. En er komen nog meer composities aan!

“Dit is een hartverwarmend particulier initiatief! Componisten én koren kunnen in deze tijd wel een extra steun in de rug gebruiken”, aldus Esther Gottschalk directeur van Nieuw Geneco / Dutch Composers NOW. “Dit biedt een welkom muzikaal lichtpuntje”, zegt ook Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland. “Wij helpen graag mee om Dutch Choir Music NOW breed onder de aandacht te brengen, zodat iedereen aan de slag kan met deze fonkelnieuwe koormuziek.”


Om de speciale Dutch Choir Music NOW website te realiseren sloegen Nieuw Geneco en stichting Dutch Composers NOW de handen ineen. Autobahn studio tekende voor het ontwerp; Goddog bouwde de website. Samen met Koornetwerk Nederland en het Groot Omroepkoor, de muziekuitgeverijen Donemus, Deuss Music en Matching Arts en Buma/Stemra wordt dit bijzondere initiatief breed onder de aandacht gebracht bij zoveel mogelijk koren en liefhebbers van koormuziek in binnen- en buitenland.

Dutch Choir Music Now Banner Facebook Cover Photo
    • Nieuw Geneco
    • Groot Omroep Koor
    • Koornetwerk Nederland
  • Koor