Marcia Portret

7 vragen aan mecenas Marcia

Article

"Ik schrijf jullie deze mail omdat ik heb begrepen uit een artikel in het Parool dat veel van jullie buiten de boot vallen en helemaal geen financiële steun krijgen tijdens deze lockdown. Dat vind ik onacceptabel. Ik heb een plan bedacht waardoor jullie een beetje lucht kunnen krijgen." Zo opent de brief van koordirigente Marcia aan de componisten. Haar plan blijkt even spectaculair als visionair. Bij wijze van coronasteun geeft zij een groot aantal componisten een fair practice betaalde opdracht en stelt zij goed zingbare nieuwe koorcomposities. Deze composities stelt zij vervolgens via deze website, gratis beschikbaar aan alle amateurkoren in Nederland en daarbuiten. Wat beweegt haar? We stelden haar zeven vragen.

(1) Wat heb je met koren?

Zelf ben ik naast mijn hoofdbaan ook koordirigente. (…) Voor mijn koorleden is de wekelijkse repetitie echt hún avond. De repetitie is geslaagd wanneer je met meer energie weggaat dan waar je mee binnen bent gekomen. Het is een buurtkoor met 24 leden en buiten de repetities zien ze elkaar ook. Ongelofelijk hoeveel er gedeeld wordt in de pauze, ontroerend hoe we een lievelingsstuk zingen voor een jarige. Grappig dat samen zingen echt verbondenheid, maar boven alles veiligheid en vertrouwen geeft. 

(2) Wat heb je met componisten?

Ik vind componistes stoer. Creatief zijn spreekt niet vanzelf en het leven van een creatief beroep al helemaal niet. Het schrijven van muziek overtreft wat mij betreft alles. Zelf houd ik van contemporaine muziek. Ik ga veel naar concerten. Vroeger ging ik altijd naar de Gaudeamus Muziekweek. Nu componisten in deze lockdown gevangen zitten en het moeilijk is om aan werk te komen, wil ik hen helpen. 

(3) Van een krantenbericht naar een mecenas-project voor koormuziek. Waar komt dat vandaan?

Waar ik altijd van gedroomd heb, is dat er meer contact mogelijk is tussen componisten, de nieuwste muziek en “de leek”. Spannende muziek. Verfrissende klanken. Nieuwe kleuren en geluiden. Niet alleen voor de beroepskoren of het concertpubliek. Maar in het dagelijks leven van iedereen. Een amateurkoor is een goede plek om dat contact te beginnen. Ik zou willen dat er meer contemporaine muziek geschreven zou worden voor (vrouwen-) koren die goed uitvoerbaar is, na hard werken desnoods. Toen ik het artikel “Wie redt de componisten?” in het Parool las, bedacht ik dit plan. Zo komt er toch nog iets moois uit deze Corona shit.

(4) Waarom wil je anoniem blijven?

Ja dat is een dingetje hè? Iemand maakte zich zelfs zorgen dat ik anoniem wil blijven. Dat begrijp ik bij nader inzien. De praktische reden is dat ik meerdere componisten ken en vind het niet fijn als die vriendinnen/ kennissen zich dan verplicht voelen of mij als rijkeluisdochter gaan behandelen. Het geld komt namelijk uit een erfenis. Net als de componisten heb ik niet zoveel nodig. Bovenal moet de aandacht blijven bij degene die creëert en niet bij degene die betaalt. Ook is het contact van de zanger met het stuk belangrijker dan wie het betaalt. 

(5) Hoe ben je tot de keuze van componistes gekomen?

Het ging me er in de eerste plaats om, componisten die nu geld nodig hebben, te steunen met een opdracht. Helaas kon ik niet alle Nederlandse componisten dit aanbod doen, omdat ik dit uit eigen zak (lees spaargeld) betaal. Daarom heb ik ervoor gekozen om te beginnen de vrouwelijke componistes uit te nodigen. Toen er 43 componistes op het aanbod ingingen, had ik nog plek over voor enkele mannelijke componisten, op voordracht van de vrouwen. Ik hoop van harte dat er meer mecenassen komen, om nog meer componisten te steunen.

Omdat het moeilijke tijden zijn en componisten het geld snel nodig hebben, heb ik Esther voorgesteld om géén nadere eisen te stellen. Alle componisten van Nieuw Geneco zijn al door hun getoetst op professionaliteit. We gaan niet controleren of mensen het geld nodig hebben, dat bepaalt men zelf. Er is geen commissie die kijkt of een stuk “goed genoeg” is (vind ik sowieso een belachelijk idee trouwens), je bepaalt zelf wat je wilt plaatsen. En de koren bepalen zelf wel wat ze willen zingen.

(6) Wat was de opdracht?

De opdracht is een kort, goed zingbare koorcompositie voor 3 of 4 stemmig vrouwenkoor. A Capella of met een begeleiding die door koorleden zelf kan worden uitgevoerd (klappen, body box, ritme instrumenten etc). Tekst, klank, gebruik van stem/ lijf; er zijn verder geen voorwaarden! 

Ik vond het heerlijk om componisten de vrijheid te geven om vanuit hun eigen creativiteit zelf te bepalen wat zij aan een amateurkoor wilt geven.  

(7) En? Blij met het resultaat?

Ik ben heel blij dat zo vele componisten deze opdracht hebben aangenomen en ben verguld met het resultaat! Het was zo leuk om de partituren binnen te krijgen. Elk stuk brengt weer een andere emotie; verwondering, ontroering, vermaak, melancholie. Er zijn eenvoudige droevige liedjes, liefdesliedjes, hilarisch dansende ritmes, onaardse soundscapes en diep rakende persoonlijke teksten en verklankingen. Ik verheug me erop samen met mijn repertoire commissie alle stukken te kunnen beluisteren en er een aantal in te studeren in de komende jaren. Ik verwacht dat steeds meer koren ontdekken hoe leuk het is om eigentijdse composities te zingen. En ik hoop dat componisten hierna nog veel vaker voor amateurs zullen schrijven!