Tmas Deuss

Deuss Music

We are publishers of composers from the twentieth and twenty-first centuries. We believe that new creation is the foundation for a flourishing music practice.

We are publishers of composers from the twentieth and twenty-first centuries. We believe that new creation is the foundation for a flourishing music practice. By actively promoting our composers and their oeuvre, we contribute to the development of future music practice. In addition to supplying high-quality sheet music, we also regularly provide licenses for media use, film and dance, making our music usable for both the concert stage and beyond. We strive for a catalog that represents the versatile landscape of newly composed music where quality, individuality and artistic excellence are our criteria. The catalog offers a wide range of works for orchestra and ensembles, opera and ballet, but smaller settings such as chamber music, music for education and film are also represented in our fund. Composers affiliated with us regularly collaborate with makers from other disciplines, resulting in hybrid works that transcend existing genres.

In Dutch

Wij zijn uitgever van componisten uit de twintigste en éénentwintigste eeuw. Wij geloven dat nieuwe creatie het fundament is voor een bloeiende muziekpraktijk. Door actieve promotie van onze componisten en hun oeuvre werken we mee aan de ontwikkeling van de toekomstige muziekpraktijk. Naast de levering van hoge kwaliteit bladmuziek verstrekken we ook regelmatig licenties voor mediagebruik, film en dans, waarmee wij onze muziek inzetbaar maken voor zowel het concertpodium als erbuiten.

Wij streven naar een catalogus die het veelzijdige landschap van de nieuw gecomponeerde muziek vertegenwoordigt waarbij kwaliteit, eigenheid en artistieke excellentie onze criteria zijn. De catalogus biedt een breed scala aan werken voor orkest en ensembles, opera en ballet, maar ook kleinere bezettingen als kamermuziek, muziek voor educatie en film worden in ons fonds vertegenwoordigd. Bij ons aangesloten componisten werken geregeld samen met makers uit andere disciplines met als gevolg hybride werken die bestaande genres overstijgen.
 
Floricor Editions
In 2017 namen wij de complete catalogus van Floricor Editions over. Floricor Editions geeft muziek uit voor kleine blazersbezetting, ook wel Harmoniemusik genoemd. Alle uitgaven zijn gereviseerd door dirigent en musicoloog Bastiaan Blomhert, waaronder het veel gespeelde werk Donaueschinger Harmoniemusik uit Die Entführung aus dem Serail van Mozart.