Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het AFK is het fonds van en voor culturele wereldstad Amsterdam.

Over AFK

Vanuit onze missie 'Fantastische kunst voor alle Amsterdammers', dragen we bij aan een stad waar iedereen de kans heeft kunst te beoefenen of ervaren. Daarom ondersteunen we alle kunstvormen in ieder stadsdeel en in elke wijk. We zijn er voor zowel professionele kunst als voor cultuurbeoefening in de vrije tijd - voor gevestigde organisaties, als ook de rafelranden en de pioniers. Het AFK richt zich met zijn activiteiten op drie groepen: kunstenaars en culturele organisaties, Amsterdammers, en de sector als geheel. Door kennis voor en over de sector te delen - dragen we bij aan een krachtig, toekomstbestendig kunstenveld.

Subsidies en bijzondere activiteiten

Voor de uitvoering van Amsterdams kunstbeleid bestaat het instrumentarium van het AFK uit regelingen voor meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 2021-2024 en regelingen voor eenmalige financiering. Daarnaast initieert het AFK bijzondere activiteiten die de aandacht richten op bewezen kwaliteit en het stimuleren van talentontwikkeling en innovatie binnen de sector (zoals de Amsterdamprijs voor de Kunst of de 3Package Deal voor internationaal toptalent).

Klik hier voor meer informatie over de rol van het AFK binnen het Kunstenplan of ga direct naar het Overzicht subsidies voor informatie over aanvragen.