AM

Alex Manassen

In de afgelopen 10 jaar ontstond vooral radiofonisch werk en elektronische muziek voor gebruik in muziektheatervoorstellingen.

Naast affiniteit met computertechnologie heeft componist Alex Manassen grote belangstelling voor het wederzijds effect, dat beeld en geluid op elkaar kunnen hebben. Vanaf 1985 komen de meeste van zijn stukken tot stand met behulp van de computer. Het grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit kamermuziek. Ook componeerde Alex enkele werken voor orkest en voor orkest met solo-instrumenten. Veel van zijn composities zijn in samenhang geschreven. Zo is er de Helix-cyclus, de liederencyclus Songs and interludes, de Air-cyclus en de cyclus Muziek voor het landschap. In 1991 was zijn compositie A call to la source possible de Nederlandse inzending voor het International Rostrum of Composers (een jaarlijkse wedstrijd waarbij internationale radioprogrammeurs een hedendaagse compositie voordragen; het winnende stuk wordt bij al deze
omroepen uitgezonden). Muziek van Alex wordt wereldwijd uitgevoerd.

Alex Manassen studeerde compositie bij Ton de Leeuw aan het conservatorium van Utrecht. In 1979 behaalde hij de Prijs voor Compositie aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam. Al tijdens zijn studie aan het Sweelinck Conservatorium startte Alex met het doceren van twintigste eeuwse muziek en compositie. Ook is hij enkele jaren verbonden geweest aan het conservatorium van Utrecht. Sinds 1988 is hij hoofdvakdocent Compositie aan het conservatorium te Zwolle. In combinatie daarmee vervulde en vervult hij andere functies, zoals directeur conservatorium Zwolle en directeur Messiaen Academie (nu masteropleiding). Sinds 2009 coördineert en begeleidt hij onderzoek van masterstudenten.

Alex is actief en actief geweest in diverse besturen en adviesraden, waaronder Stichting Gaudeamus, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Delta Ensemble, Genootschap van Nederlandse Componisten, Nederlandse Muziekraad, Nederlandse Toonkunstenaarsraad, Nederlandse Raad voor Muziek, International Festival of Jewish Art Music en diverse lokale culturele
initiatieven.