Daan Manneke
zo
20
nov

Daan Manneke

De Wijngaard

Musa Horti

Vorig jaar bestond de priorij Sint-Catharinadal van de zusters Norbertinessen 750 jaar. De zusters vormen tijdens al die jaren onafgebroken een kloostergemeenschap. Dit jubileum zal ook in cultureel opzicht gevierd gaan worden. Muziek is altijd nauw verbonden geweest bij de geloofsbeleving van de zusters.

De priorij heeft aan Daan Manneke gevraagd speciaal en exclusief voor dit jubileum een koorwerk te componeren; het is een werk geworden voor een gemengd koor onder de naam De Wijngaard; de teksten zijn ontleend aan de Bijbel, m.n. de boeken Jeremia en het Hooglied. Het werk is via de naam verbonden met de door de zusters enkele jaren geleden ontwikkelde wijngaard. De compositie zal in première gaan in de kerk van Sint-Catharinadal op zaterdag 19 november 2022 (op zondag 20 november 2022 zal het concert nogmaals plaatsvinden in de Grote Kerk Breda). De keuze voor de overige koorwerken tijdens het concert is geïnspireerd vanuit het geestelijk gedachtegoed van de zusters. De priorij heeft ook enkele jaren domicilie in Breda gevonden.

Het concert zal worden uitgevoerd door het koor Musa Horti uit Leuven met als dirigent Peter Dejans. Het koor- in 1989 opgericht – is verbonden aan de abdij van de Norbertijnen van ’t Park in Heverlee en staat bekend in Vlaanderen om haar hoge kwalitatieve waarde zowel betreffende de programmering als ook in de uitvoering. Hun uitvoering in de St. Paulusabdij in Oosterhout in 2019 ten gunste van de viering Daan Manneke 80 jaar, kreeg een eervolle 4e plaats in de top tien 2019 van culturele hoogtepunten in Noord-Brabant.

    • Grote Kerk, Breda
    • zondag 20 november 2022 om 15:30
    • Daan Manneke