Jan-Bas Bollen (aka BAZR)

ViiR

  • Amsterdam Dance Event
  • Electronisch

Componist, performer en mediakunstenaar Jan-Bas Bollen (aka BAZR) brengt drie audiovisuele werken met zijn HyperTheremin

Door het beeldhouwen van de lucht met zijn handen creëert componist, performer en mediakunstenaar Jan-Bas Bollen (aka BAZR) 3 audiovisuele werken met zijn HyperTheremin. De gesproken teksten voorafgaand aan en tussen de stukken zijn uit: Dick Raaijmakers: Method & Edited and translated by Vincent W.J. van Gerven Oei.

ViiR
Tronage
The Red Morton Basket