Temo Gonzalez Moreno

Mini Music Movies · Storm

Storm is geïnspireerd op archeologie, dendrochronologie, geologie en klimaatonderzoek naar de vondst van 13.000 jaar oude dennenbomen. Regie: Udo Prinsen

Onder het landschap van den treek (provincie Utrecht, Nederland) is een eeuwenoud bos gevonden. Dennenbomen uit een tijdperk aan het einde van de laatste ijstijd, bladeren en takken van dwergberken werden goed bewaard nadat ze waren omgewaaid en ingebed in een veenlaag. Het klimaat veranderde in deze periode zeer abrupt, wat wordt verklaard door smeltwater uit het Noord-Amerikaanse noordpoolgebied dat in de Atlantische Oceaan stroomt. De warme golfstroom kwam plotseling tot stilstand en deed Nederland terugvallen in een nieuwe ijstijd. Duinzanden uit de periode vlak daarna hebben het bedekt en onlangs is dit gebied ontdekt door een team van onderzoekers. Deze gebeurtenis is een van de weinige die wetenschappers kiezen als een mogelijk toekomstscenario. 

Kunst en Wetenschap
titel: storm 
muziek: Temo Gonzales Moreno
Regie: Udo Prinsen
YouTube

Mini Music Movies